Šíření VF signálu mobilních operátorů do moderních budov a staveb a jeho problematika…

Dnešní doba přináší poměrně velké nároky na komunikaci a datové přenosy, zvláště na ty mobilní. Lidé jsou zvyklí používat svá mobilní zařízení jinak, než tomu bylo před několika lety. Dnes je běžné, že uživatelé mají více než jedno mobilní zařízení a nepoužívají je jen pro hlasové služby, ale hlavně pro datové služby.

To samozřejmě přináší daleko větší nároky na mobilní sítě, jejich rozšiřování a zvyšování kapacity. S tím jde ruku v ruce další problematika spojená s mobilními sítěmi. Jedná se o šíření RF signálu jednotlivých mobilních operátorů do budov a staveb. Tento problém, který nesouvisí přímo se strukturou mobilní sítě a kvalitou pokrytí, se týká hlavně moderních staveb a budov.

Materiál jejich obvodových plášťů zamezuje anebo velmi omezuje a tlumí prostup VF signálu do budovy. Jedná se zejména o železo-betonové stavby, pokovené okenní tabule, které zamezují prostupu slunečního záření a tím pádem i prostupu VF signálu mobilního operátora. Nebo přímo kovové fasády, které vytvoří tak zvanou Faradayovu klec a signál velice utlumí. A to mnohdy až na úroveň, která již neumožňuje bezproblémový hovor anebo datový přenos. Taková situace je v dnešní době nepřijatelná zvláště pro to, že většina moderních budov jsou kancelářské budovy a zde se uživatelé bez dostupnosti mobilních sítí neobejdou.

Efektivním a ekonomicky dostupným řešením je zesílení signálu uvnitř budovy a to instalací systému GSM repeateru. Tento systém je schopen rozšířit signál mobilních operátorů po budově a zajistit tak kompletní pokrytí hlasovými a datovými službami operátora. Signál od základové stanice poskytovatele mobilních služeb je převeden před donor anténu (nejčastěji umístěna na střeše objektu), repeater  a indoor anténu případně soustavu indoor antén do problematických vnitřních prostor budovy.

Naše firma nabízí instalaci těchto systémů na klíč, dle požadavků zákazníka. Během návrhu systémů a samotných instalací čerpáme z dlouholetých zkušeností s problematikou šíření VF signálů a stovky nainstalovaných systémů. Velice často se setkáváme se situací, kdy se systémem ve fázi projektu nepočítá, ale během stavby se projeví problém s dostupností signálu mobilních operátorů a pak je vše zbytečně komplikováno a dělá se na poslední chvíli. Doporučujeme proto nepodceňovat tuto situaci a v případě moderních budov počítat s variantou, že signál nebude. Jsme schopni na základě dodaných podkladů, nejčastěji technické dokumentace stavby, vypočítat a navrhnout kompletní systém dle požadavků zákazníka a zahrnout jej tak do projektu stavby.

V případě, že se Vás tento problém týká nebo si myslíte, že by se Vás mohl týkat, tak se na nás neváhejte obrátit a my Váš problém vyřešíme…Všechny články
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte (Další informace).